YOGA SOM MEDISIN

Yogart tilbyr Yoga, Meditasjon og Mindfullness
kurs og workshops rettet mot:

Helse Arbeidere 


De som tar vare på oss, trenger også å bli tatt vare på. 
Vi tilbyr Yoga timer, med stressreduksjon og bearbeiding av jobbrelaterte traumer i fokus.
Vi tilbyr også kurs og workshops hvor vi lærer bort kraftfulle verktøy innad meditasjon og pust - som helsearbeiderne kan ta med seg og bruke i møte med pasientene. Helse og Omsorgstjenesten


Yoga er et relativt enkelt,
kostnadseffektivt og lavrisiko tiltak for bedret folkehelse – ikke bare ved å redusere
symptomtrykk og lidelse, men også ved å styrke individets ressurser, som igjen bidrar til å
beskytte mot utvikling av problemer og lidelser som gir redusert livskvalitet.
Vi tilbyr Yoga, Meditasjon og Mindfullness timer og kurs for alle helse og omsorgsinstitusjoner.
Vi kan tilrettelegge så beboere på sykehjem, behandlings og rehabliteringshjem kan delta og få maksimalt utbytte av undervisningen.

 

Oppvekstsektoren


Vi synes Yoga, meditasjon og pusteøvelser burde vært en del av pensum på skolen - og tilbyr barneyoga tilpasset gruppens alder.
Vi kan komme til barnehager, skoler og andre institusjoner som gir omsorg, tilsyn og opplæring av barn og unge. Barna lærer kroppsbeherskelse, hvordan man kan leke med pusten sin - og de får gode verktøy som de kan bruke for å regulere vanskelige følelser.


Kriminalomsorgen og Rusomsorgen

Yoga har vist seg å gi gode resultater for kriminelle og rusavavhengige fordi det ansvarliggjør den enkelte.
Når man vender fokuset innover i seg selv så forstår man at det er der endringen må starte. Man forstår at man må ta ansvar for eget liv og at man ikke kan skylde på andre for egne handlinger.
Yoga er ett verktøy som skaper varig endring hos de som praktiserer yoga jevnlig. Det hjelper de som praktiserer med å flytte fokus fra hodet til kropp - og igjennom å stillne sinnet så kan de få ett nytt perspektiv, og oppleve mestringsfølelse og dypere sinnsro. Det handler ikke om å være god på noe, det handler om å være god mot seg selv.

Sanne HS, Yoga instruktør

Har du noen spørsmål?

Gjerne ta kontakt, vi gleder oss til å høre fra deg!